درباره پیشرو سیاحت

شرکت بازرگانی پیشروسیاحت، به واسطه‌ی دارا بودن پیمان‌های استراتژیک با تامین کنندگان معتبر و پاسخگو، قادر است محصولات برتر با قیمت‌های مبتنی بر ارزش، و بالاترین استانداردهای کیفی محصولات و خدمات را در اختیار مشتریان قرارداده و با استفاده از قابلیت اهرمی حجم خرید، بهترین قیمت‌ها را در هر طبقه محصولات و خدمات، ارائه نماید.

تامین کنندگان پیشرو

پیشرو سیاحت طی فعالیت خود توانسته است خدمات بازرگانی مختلف از جمله تامین کالا و تجهیزات گردشگری و هتلداری، حمل و نقل و مشاوره‌های بازرگانی را به شرکت‌های تجاری و صنعتی اعم از دولتی و غیردولتی به انجام برساند و روزانه حجم عظیمی از کالاهای مختلف را تامین و تحویل مشتریان نماید.

پیام مدیر عامل
شرکت بازرگانی پیشروسیاحت، به واسطه‌ی دارا بودن پیمان‌های استراتژیک با تامین کنندگان معتبر و پاسخگو، قادر است محصولات برتر با قیمت‌های مبتنی بر ارزش، و بالاترین استانداردهای کیفی محصولات و خدمات را در اختیار مشتریان قرارداده و با استفاده از قابلیت اهرمی حجم خرید، بهترین قیمت‌ها را در هر طبقه محصولات و خدمات، ارائه نماید.
پیام هیات مدیره
شرکت بازرگانی پیشروسیاحت، به واسطه‌ی دارا بودن پیمان‌های استراتژیک با تامین کنندگان معتبر و پاسخگو، قادر است محصولات برتر با قیمت‌های مبتنی بر ارزش، و بالاترین استانداردهای کیفی محصولات و خدمات را در اختیار مشتریان قرارداده و با استفاده از قابلیت اهرمی حجم خرید، بهترین قیمت‌ها را در هر طبقه محصولات و خدمات، ارائه نماید.
مشتریان پیشرو سیاحت

مجموعه‌هایی که پیشرو سیاحت با آن‌ها همکاری داشته